Leczenie choroby okluzyjnej

W naszym gabinecie zajmujemy się w leczeniem choroby okluzyjnej, powodującej m.in. bruksizm, czyli zgrzytanie zębami i nadmierne ich ścieranie.

Rozpoczynamy od badania, które się nazywa rejestracją zwarcia. Specjalizujemy się we szwajcarskiej metodzie rejestracji zwarcia prof. Gerbera z użyciem bardzo precyzyjnego dynamicznego artykulatora o nazwie Condylator. Na jej podstawie wspólnie z technikiem dentystycznym projektujemy szyny stabilizacyjne/reklaksacyjne, które mają za zadanie odciążyć nadmiernie pracujące mięśnie żucia. Z użyciem Condylatora jesteśmy w stanie wykonać bardzo dokładną szynę, która będzie bezpieczna i skuteczna w leczeniu. Następnie przechodzimy do właściwego leczenia, czyli rekonstrukcji zwarcia i, jeśli to konieczne, kierujemy pacjenta na konsultację ortodontyczną.

[label style=”default” mp_style_classes=”aligncenter”]

Pacjentka z chorobą okluzyjną i startymi zębami w trakcie leczenia. Zdjęcia modeli gipsowych, nawoskowania (wax-up) i szyny relaksacyjnej Michigan.

[/label]

Czym jest artykulator? Jest to przyrząd pomocny w komunikacji między dentystą, technikiem dentystycznym i pacjentem, w którym montuje się modele gipsowe szczęki i żuchwy. Umożliwia on analizę całych łuków zębowych i symulację wszelkich ruchów żuchwy pacjenta.

Dzięki rejestracji zwarcia zewnątrzustnej (przy użyciu dynamicznego łuku twarzowego) i wewnątrzustnej (poprzez wyznaczenie łuku gotyckiego na płytce rejestracyjnej) w metodzie prof. Gerbera jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie wyznaczyć naturalne, fizjologiczne położenie żuchwy względem szczęki, położenie stawów skroniowo-żuchwowych i wszelkich ruchów w jego obrębie. Pozwala to nam zaplanować skuteczne, zindywidualizowane leczenie powyższych przypadków.

Jako ciekawostkę podamy, że z obsługi Condylatora obowiązkowo egzaminowani są technicy dentystyczni w Niemczech. Pokazuje to jakim poważaniem cieszy się ten artykulator na zachodzie.

[label style=”default” mp_style_classes=”aligncenter”]

Przypadek pacjenta z poważnym starciem dolnych zębów spowodowanym chorobą okluzyjną. Po prawej efekt precyzyjnej odbudowy kompozytowej wykonanej w trakcie jednego dnia.

[/label]