Protetyka

Protetyka stomatologiczna zajmuje się odbudową zębów z tak dużą utratą tkanek twardych zęba, których nie można uzupełnić zachowawczą w postaci wypełnienia. W takich przypadkach wykonuje się licówki, wkłady, nakłady oraz korony protetyczne.

W zakres protetyki stomatologicznej wchodzi także odbudowa braków zębowych po usuniętych zębach w postaci koron i mostów protetycznych. Osobną dziedziną jest implantoprotetyka zajmująca się odbudową braków zębowych na implantowanych wcześniej wszczepach śródkostnych.

Z uwagi na fakt, że lek. dent. Michał Benedyk posiada specjalizację z protetyki stomatologicznej, jesteśmy w stanie sprostać różnym trudnym przypadkom naszych pacjentów

[label style=”default” mp_style_classes=”aligncenter”]

Przypadek pacjentki, która przeszła kompleksową rehabilitację jamy ustnej z wykorzystaniem implantów, koron i mostów porcelanowych, protezy szkieletowej żuchwy oraz odbudowy kompozytowej startych zębów.[/label]