Cennik

Cennik usług stomatologicznych
u dra Wojciecha Benedyka
Wszystkie zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji wykonywane są z użyciem mikroskopu i koferdamu, chyba że nie pozwalają na to warunki miejscowe.
Zabiegi z zakresu chirurgii, protetyki i implantologii wykonywane są z użyciem lup zabiegowych.
Poniższy cennik jest informacją ogólną. Dokładny plan leczenia z wyszczególnieniem koniecznych zabiegów oraz podaniem ich kosztów otrzymają Państwo podczas konsultacji.
Diagnostyka
konsultacja stomatologiczna (wywiad, badanie, przegląd z użyciem mikroskopu) 120 zł
zdjęcie pantomograficzne OPG (wszystkich zębów) / stawów skroniowo-żuchwowych 80 zł
zdjęcie zębowe RVG 30 zł
rejestracja zwarcia metodą prof. Gerbera 500 zł
analiza zgryzu / wax-up 200-400 zł
Stomatologia zachowawcza
wypełnienie zęba 150-500 zł
opatrunek tymczasowy 50 zł
wkład koronowo-korzeniowy standardowy 200 zł
Endodoncja (leczenie kanałowe)
leczenie endodontyczne zęba jednokanałowego 600 zł
leczenie endodontyczne zęba wielokanałowego 800-1200 zł
dopłata za powtórne leczenie endodontyczne (za jeden kanał) 100-200 zł
usunięcie złamanego narzędzia / wkładu koronowo-korzeniowego z kanału 200-600 zł
zamknięcie perforacji 400 zł
odbudowa zęba przed/po leczeniu kanałowym 200-400 zł
leczenie silnego bólu (nacięcie ropnia i/lub dokanałowy opatrunek przeciwbólowy) 150 zł
Chirurgia
ekstrakcja zęba lub korzeni zęba 100-400 zł
Protetyka
korona protetyczna bezstopniowa (cyrkon / ceramika na cyrkonie / ceramika) 1 800 zł
korona tymczasowa w ramach korony protetycznej 0 zł
odbudowa zęba przed szlifowaniem pod koronę 150-500 zł
wkład koronowo-korzeniowy odlewany 300 zł
szyna relaksacyjna 400 zł
proteza ruchoma osiadająca (akrylowa) 1000-1200 zł
proteza ruchoma szkieletowa (metalowo-akrylowa) 2000-2500 zł
Implantologia
implant zębowy z natychmiastową koroną tymczasową 3 000 zł
korona protetyczna (cyrkon / ceramika na cyrkonie) 2 000 zł
Inne
higienizacja (skaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja, instruktaż) 300 zł
wybielanie zębów metodą nakładkową 800 zł
zadatek (płatny po konsultacji przy umawianiu kolejnej wizyty) 100-200 zł