Cennik

dotyczy usług lek. dent. Wojciecha Benedyka

 

Wszystkie zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji wykonywane są z użyciem mikroskopu i koferdamu, chyba że nie pozwalają na to warunki miejscowe.
Zabiegi z zakresu chirurgii, protetyki i implantologii wykonywane są z użyciem lup zabiegowych.
Poniższy cennik jest informacją ogólną. Dokładny plan leczenia z wyszczególnieniem koniecznych zabiegów oraz podaniem ich kosztów otrzymają Państwo na życzenie po konsultacji za dodatkową opłatą.

diagnostyka

konsultacja stomatologiczna (wywiad, badanie, przegląd z użyciem mikroskopu, fotografie)

150 zł

zdjęcie RTG pantomograficzne cyfrowe (wszystkich zębów) / stawów skroniowo-żuchwowych

100 zł

zdjęcie RTG zębowe cyfrowe

30 zł

rejestracja zwarcia metodą prof. Gerbera

500 zł

stomatologia zachowawcza (pod mikroskopem)

wypełnienie / odbudowa zęba

200-600 zł

licówka kompozytowa w technice Flow Injection (bonding)

600 zł

endodoncja (leczenie kanałowe pod mikroskopem)

leczenie endodontyczne zęba

800 - 1400 zł

dopłata za powtórne leczenie endodontyczne (za jeden kanał)

100 - 300 zł

usunięcie złamanego narzędzia / wkładu koronowo-korzeniowego / zamknięcie perforacji

200 - 600 zł

leczenie silnego bólu o podłożu miazgowym i/lub ze stanem ropnym

200 zł

chirurgia

ekstrakcja zęba lub korzeni zęba

200-600 zł

chirurgiczna ekstrakcja zęba

600-1000 zł

protetyka cyfrowa (z użyciem skanera wewnątrzustnego)

korona protetyczna (cyrkon / ceramika na cyrkonie / ceramika)

2100 zł

most protetyczny – jeden punkt (cyrkon / ceramika na cyrkonie / ceramika)

1800 zł

nakład / onlay / overlay (ceramika / ceramika hybrydowa)

1600-2000 zł

praca tymczasowa (w ramach pracy ostatecznej)

0 zł

protetyka klasyczna

wkład koronowo-korzeniowy

200 - 500 zł

proteza ruchoma osiadająca (akrylowa)

1000 - 1200 zł

proteza ruchoma szkieletowa (metalowo-akrylowa)

1800 - 2500 zł

szyna relaksacyjna

500 zł

implantologia

implant zębowy

3500 zł

korona protetyczna na implancie (cyrkon / ceramika na cyrkonie)

3000 zł

inne

higienizacja (skaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja, instruktaż higieny jamy ustnej)

400 zł

wybielanie zębów metodą nakładkową

900 zł

sporządzenie szczegółowego planu leczenia

100 zł

zadatek (płatny po konsultacji przy umawianiu kolejnej wizyty)

100 - 200 zł